230510-Điện Biên số 98-Thủ dâm

Điện Biên số 98 Thủ dâm

Advertisements

170109 – BRVT 32 – Bạn nghĩ gì về thủ dâm

Các nhà tình dục học cho rằng 70% nhân loại đã từng thủ dâm, lâu hay mau, ít hoặc nhiều… trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời; 20% cũng làm như vậy, nhưng không biết (hoặc không nghĩ) hành động đó gọi là thủ dâm; còn 10% còn lại là những người… nói dối. Còn quan điểm của các bạn thế nào?