5 clip quảng bá phát thanh 60pbvt Hà Nội

Xin chia sẻ với các Đài bạn 5 clip quảng bá trên sóng phát thanh đầu tiên mà Đài Hà Nội đã làm:

Clip 1:

Clip 2:

Clip 3:

Clip 4:

Clip 5:

Advertisements