300808 – Hà Nội2 11 – Mùa thu, mùa tựu trường

Mùa thu – mùa tựu trường, mùa lắng đọng, mùa xao xuyến, mùa kỉ niệm… Nhiều tâm sự mùa thu đã được sẻ chia. Nhiều câu chuyện mùa thu đã được kể… 

Góc thu của 60pBvT HN2 ngày hôm ấy (30/08/08) thật đẹp và ý nghĩa…

Advertisements

300808 – Quảng Trị 10 – Chào năm học mới

230808 – Quảng Trị 09 – Tiếp sức đến trường

170808 – Điện Biên 07 – Ngày khai trường

130708 – Điện Biên 02 – Kỉ niệm mái trường

 

Hoa học trò

Nguồn ảnh: Hoa học trò

Chương trình 60pBvT số 02 của Điện Biên với chủ đề Kỉ niệm mái trường (chương trình phát lại):

280608 – Bắc Ninh 02 – Kỉ niệm mái trường

Chương trình số 02 của 60pBvT Bắc Ninh ngày 28/6/2008 với chủ đề Kỉ niệm mái trường

220608 – Hà Nội 02 – Kỉ niệm mái trường

Hãy cùng lắng nghe chương trình “60 phút Bạn & Tôi” số 02 của Hà Nội với chủ đề Kỉ niệm mái trường:

(Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/25944939@N00/page6/)