110109 – BRVT 31 – Sinh Viên Làm Thêm

” thằng đi dạy thêm … đứa làm tiếp thị … thằng làm quán cơm…”
Ngày nay, chuyện sinh viên đi làm thêm không còn lạ lẫm nữa. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn là bao nỗi lo.
Hãy cũng 60 Phút Bạn và Tôi BR-VT chia sẻ các bạn nhe !

Advertisements

050708 – Hà Tây 03 – Việc làm thêm với HSSV

Chương trình 60pBvT số 03 ngày 5/7/2008 của Đài Hà Tây với chủ đề Việc làm thêm với HSSV:

200708 – Hà Nội 06 – SV với việc làm thêm

Thu Hương, báo Tuổi trẻ)

Sinh viên làm thêm (Nguồn: Thu Hương, báo Tuổi trẻ)

Chương trình số 06 của Đài Hà Nội ngày 20/7/2008 với chủ đề Sinh viên với việc làm thêm: