070908 – Điện Biên 10 – Sống hiện đại

 Điện Biên 070908 chủ đề Sống hiện đại

Advertisements

090808 – Hà Nội2 08 – Thế nào là sống hiện đại?

Hà Nội2 hay Hà Nội 96MHz chính là Hà Tây cũ đấy các bạn ạ ;)