140309 – Hải Dương 40 – Chọn trường

Advertisements

090808 – Hải Dương 09 – ĐH có phải là sự lựa chọn duy nhất?

Đây là số đầu tiên nối trực tiếp 2 điện thoại cùng một lúc để cho 2 khán thính giả trao đổi trực tiếp với nhau!!!

Mời các bạn nghe và cho ý kiến nha.