22022009 – Quảng Ninh – 21 – Bạn có tin vào bói toán

Có nhiều ý kiến cho rằng: “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, nhưng cũng có rất nhiều người lại tin tưởng một cách mù quáng vào bói toán, cho dù những điều đó không hề chính xác. Còn bạn thì sao. Bạn có tin vào bói toán không, bạn có nghĩ rằng bói toán là việc cần bác bỏ? Hãy chia sẻ với chúng tôi ý kiến của bạn.

boi-toan

Advertisements