140608 – Huế 01 – Giới trẻ với blog

Phương Nhung và Thế Vinh 2 MC của 60pBvT Huế

Chiều 14/6/08, cùng với Đài Hải Dương, “60 phút Bạn và Tôi” của Thừa Thiên Huế cũng ra mắt lần đầu với chủ đề Giới trẻ với blog. Các bạn biết không đây là chương trình “60 phút Bạn & Tôi” đầu tiên của tất cả những lần đầu tiên khác đã được giới thiệu đấy :)

Hãy cùng nghe chương trình này nhé!

Advertisements