04102011- Hải Dương_ NGười Yêu Phụ Thuộc Hoàn Toàn vào Bố Mẹ

http://truyenhinhhaiduong.com.vn/HD/vDefault.aspx#60%20PBVT%20-%20Số%20168:%20Chủ%20đề%20-%20Người%20yêu%20phụ%20thuộc%20hoàn%20toàn%20vào%20bố%20mẹ
Advertisements

27092011- Hải Dương -Một Người Hay Nhiều Người

http://truyenhinhhaiduong.com.vn/HD/vDefault.aspx#60PBVT:%20Số%20167%20-%20Chủ%20đề:%20Một%20người%20hay%20nhiều